För författare

För författare

Förstakapitelanalys

 

Första kapitlet i en berättelse är otroligt viktigt – här gäller det att fånga läsaren eller manusgruppen på förlaget. Jag ger dig feedback på de viktigaste komponenterna som behövs för att fängsla från start.

 

Här ingår ett utlåtande på cirka fyra sidor och kommentarer i texten. Priset dras av om du väljer att anlita mig för ett lektörsutlåtande inom sex månader.

Pris

1 600 kr inklusive moms för ett kapitel på max 3 000 ord.

Synopsisanalys

 

Vill du veta om din berättelse håller? När du anlitar mig för synopsisanalys läser jag ditt synopsis, din sammanfattning av berättelsen och dess viktigaste delar. Jag tittar på dramaturgin och ger dig feedback på berättelsens helhet. Dessutom ställer jag nyfikna frågor som hjälper dig att utveckla din bokidé. Om du önskar kan jag även läsa ditt första och sista kapitel.

 

Här ingår ett utlåtande på cirka fyra sidor.

Pris

Kontakta mig för offert.

Lektörsutlåtande

 

Vilka är styrkorna och förbättringsområdena i ditt manus? Jag hjälper dig att komma vidare med din berättelse och i ditt skrivande! När jag lektörsläser åt författare går jag igenom olika byggblock, exempelvis:

 

 • Story
 • Dramaturgi
 • Gestaltning
 • Struktur
 • Romanfigurer
 • Berättarperspektiv
 • Sceneri
 • Trovärdighet och logik
 • Dialog
 • Tid och tempus
 • Tempo och framåtrörelse
 • Språk och stil

Lektörsutlåtandets uppbyggnad varierar beroende på vad just ditt manus behöver. Jag anpassar mig även efter dina önskemål. Du får ett utförligt och strukturerat utlåtande på cirka tio sidor och en handlingsplan där jag ger förslag på hur du går vidare. Dessutom kommenterar jag löpande i ditt manus.

Pris

Startavgift 2 500 kr +

12 öre per ord.

 

Priset är inklusive moms.

Lektörsutlåtande light

 

Om du bokar en lektörsläsning light får du en översiktlig genomgång av de byggblock som nämns ovan. Du får ett utlåtande på cirka sju sidor. I den här tjänsten ingår en handlingsplan med konkreta förslag på hur du går vidare, men inga kommentarer i manus.

Pris

Startavgift 2 500 kr +

8 öre per ord.

 

Priset är inklusive moms.

Lilla redaktörspaketet

 

Har du kommit en bra bit på vägen med din berättelse? Kanske har du redan anlitat en lektör och jobbat med manuset flera vändor? Då kan den här tjänsten vara något för dig.

 

När du bokar lilla redaktörspaketet läser jag ditt manus och redigerar direkt i texten med hjälp av Spåra ändringar-funktionen i Word. I manuskommentarer ställer jag frågor och föreslår vidareutveckling, förtydliganden, omskrivningar eller strykningar. Här pekar jag också ut manusets bästa delar!

 

Efter min genomgång tar du ställning till ändringsförslagen och redigerar en vända. Därefter går jag igenom de nyskrivna delarna och formulerar några kommentarer och råd som hjälper dig i det fortsatta redigeringsarbetet.

Pris

Kontakta mig för offert.

Stora redaktörspaketet

 

Den här tjänsten är för dig som är i slutskedet av bokprojektet. När du bokar det stora redaktörspaketet går jag igenom manuset tre gånger, varav jag läser manuset i sin helhet två av gångerna.

 

Jag använder Spåra ändringar-funktionen så att du enkelt ser mina ändringsförslag. Dessutom skriver jag kommentarer som peppar och hjälper dig att utveckla, stryka, skriva om, gestalta, spetsa till – allt för att manuset ska bli så bra som möjligt! Mellan mina redigeringsvändor tar du ställning till ändringsförslagen och redigerar där det behövs. 

Pris

Kontakta mig för offert.

Språkgranskning

 

När allt är på plats i berättelsen och manuset har genomgått flera redigeringsvändor är det dags för språkgranskning. Jag går igenom och redigerar direkt i texten med Spåra ändringar-funktionen och lämnar kommentarer där det behövs. Här är språket i fokus. Språkriktighet, stilnivå, ordval, flyt, variation och styckeindelning är några saker jag tittar på.

Pris

Kontakta mig för offert.

Korrekturläsning

 

Som ett sista steg innan tryck korrekturläser jag ditt manus med noggrann blick och fokus på språkriktighet och grammatik. Här tittar jag på meningsbyggnad, interpunktion, stavning, konsekvens, avstavningar och form. Jag håller även ett öga på logiken så att allt stämmer storymässigt.

Pris

Kontakta mig för offert.

Skräddarsydda tjänster

 

Är det ingen av tjänsterna ovan som stämmer överens med ditt behov? Hör av dig till mig på anna@annadahlgren.se så skräddarsyr vi en tjänst som passar dig och din text!

Rabatt och omläsning

 

Om du anlitar mig igen får du 10% rabatt på samtliga tjänster. Viktigt att poängtera vid en omläsning av samma manus är att jag kan komma att påpeka nya saker som inte togs upp i den första läsningen. Det beror på att ju mer du bearbetar och utvecklar ditt manus, desto djupare blir min analys.

Kontakta mig

14 + 9 =